Jak se obsluhují a udržují okna?

Hlavním úsilím konstruktérů i výrobců oken je vedle technických parametrů a estetického vzhledu i snaha o vysoký komfort užívání. S okny je ale třeba manipulovat způsobem, ke kterému byly konstruovány. Nepřipusťte přídavné zatěžování křídla, zejména v otevřené poloze a rovněž nevkládejte mezi křídlo a rám žádné mechanické překážky. Budete-li otáčet klikou při změnách jednotlivých poloh pomalu a s rozvahou a k zavíraní z pozice sklopeno použijete obou rukou, okenní kování vám to vrátí dlouholetým bezchybným chodem.

Jak je okna třeba udržovat?

Naše okna jsou osazena kvalitním kováním renomovaného výrobce a před předáním do vašeho užívání byla správně seřízena a vyzkoušena. Pro jejich bezchybnou funkci je třeba jednou ročně mazat pohyblivé části kování a při čištění oken používat prostředky, které nenaruší antikorozní ochranu kování. Všechny drážky je třeba udržovat čisté, rovněž tak povrch okenních rámů, křídel a těsnění. Při jejich čištění požívejte běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou a bez abrazivních přísad. Za tuto minimální pozornost se vám okna odmění svěžím vzhledem a dlouhou životností se zachováním plné funkčnosti.

Návod k užívání a údržbě plastových a dřevěných otvorových výplní

Vážený zákazníku, dovolte, abychom Vás seznámili s užíváním a následnou údržbou námi dodaných otvorových výplní. Plastové otvorové výplně stavebních konstrukcí jsou nenáročné na údržbu, nevyžadují nátěry a zachovávají si trvale atraktivní vzhled. Speciální receptury, z nichž jsou materiály vyrobeny, garantují i při extrémních klimatických podmínkách vynikající odolnost vůči vlivům prostředí i vůči stárnutí. Naše výrobky jsou evropskými zkušebnami testovány na velmi dlouhou životnost. Ta je samozřejmě výrazně ovlivněna způsobem ovládání a údržbou vlastní otvorové výplně.

Údržba, péče, ovládání a užívání otvorových výplní - profilové systémy, ze kterých jsou otvorové výplně vyráběny, se vyznačují hladkým povrchem bez pórů, dají se snadno čistit a udržovat. Jsou vybaveny všestranně odolným, trvanlivým a pružným těsněním. Hladký povrch profilů se prakticky časem nemění ani strukturou, ani barevností. Jeho údržba spočívá v občasném omytí prachu běžným saponátem (při suchém čistění vzniká statická elektřina). Při silnějším znečištění proces opakujte. Na výrobky nelze používat hrubé materiály, jako jsou písky apod. Nepoužívejte ani technické prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu či výplně. Jednou ročně se doporučuje promazání jednotlivých částí kování tekutou mazací vazelínou. Údržbovou sadu na dřevěná okna lze objednat zde stejně tak kompletní servis vašich otvorových výplní zde. Pokud jsou výrobky situovány v prašném nebo jinak zatíženém prostředí, je nutné provádět čištění kování v kratších intervalech. Částečky nečistot vniklé do funkčních ploch kování mohou způsobit poškození nebo předčasné opotřebení kování a ovlivnit jeho funkci. Vždy před příchodem zimy je dobré lehce potřít gumové těsnění tekutou vazelínou. Otvory pro odvodnění rámů je třeba udržovat volné. Ochranné přepravní fólie je nutné z plastových a hliníkových profilů odstranit do jednoho měsíce od dodání výrobku.

Kování je od výrobce nastaveno v limitních mezích, což přispívá k dlouholeté bezproblémové funkčnosti výrobků. Je velmi důležité užívat ovládací mechanismy přesně dle návodu, jinak může dojít k rozladění kování a následně ke špatné funkci. Zvláště důležité je dodržování polohy kliky. U vedlejších vstupních dveří je nutno zavírat dveře pohybem kliky nahoru a otočením vložky zámku pomocí klíče. U automatických tříbodových zámků vchodových a vedlejších vstupních dveří stačí pouze otočit vložkou zámku pomocí klíče. Pozor, při poruchách funkce kování je nebezpečí poranění! Pokud okenní element nefunguje bezvadně, nesmíte jej dále používat. Zabezpečte jej a nechte neprodleně opravit odbornou firmou.

Následující práce smí být prováděny pouze odbornou firmou:

  • Výměna dílů kování
  • Vyvěšení a zavěšení křídel
  • Všechny seřizovací práce na kování
  • Seřizování dveřních pantů a jejich přítlaků
  • Seřizování přítlaků a funkčnosti samozavíračů
  • Vysklívání a zasklívání výplní
  • Opravy případných elektrosoučástí otvíracích mechanismů

 

Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy "sklopeno". Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.