Proč provádět servis oken a dveří?

Dřevěná, hliníková a plastová okna a dveře stárnou a přestávají plnit svou základní funkci – úsporu energie a snížení hluku. Důvodů je několik, např. izolační dvojsklo s vysokým koeficientem prostupu tepla, vymačkané dorazové těsnění, nedostatečná funkce mechanických prvků, nekvalitní montáž oken, ale hlavně špatný, resp. žádný pravidelný servis oken.

Okna, která se vyráběla a osazovala do stavebních otvorů cca před 10 a více lety, měla celkový koeficient prostupu tepla cca 2,8W/m2K. Také montážní materiály nedosahovaly kvalit dnešních výrobků a hlavně nových technologií při montáži oken a dveří. Tyto parametry jsou zajištěny pouze v případě, že probíhal pravidelný servis oken a okna jsou dokonale funkční.

V současné době se vyrábí okna s koeficientem prostupu tepla splňujícím podmínky přiznání dotace „Zelená úsporám“ a to je max. 1,2W/m2K celkové výplně. Z toho vyplývá, že starší okna zdaleka nešetří energie tak, jako okna současná. Pravidelný servis oken může včas odhalit problém a pomůže okna dlouhodobě udržovat v dobré technické kondici. Další součástí servisu oken je možnost nahradit stará dvojskla za nová, moderní a tím významným způsobem vylepšit celkový prostup tepla.