Co jsou selektivní skla?

Hlavními nároky kladenými na zasklení je propustit co nejvíce světla a co nejméně tepla. Světelné i tepelné záření má stejný fyzikální základ – liší se pouze vlnovou délkou. Standardní sklo má propustnost pro obě tyto složky záření stejnou – velmi dobrou. V tom je jeho uživatelský problém. Při dobré propustnosti světla, což je žádoucí, propouští dobře také záření tepelné, což je nežádoucí. A to oběma směry – v zimě uniká drahé teplo z interiéru, v létě vstupuje do bytu sluneční teplo a snižuje komfort bydlení. Zvýšení počtu skel v zasklení snižuje prostup záření minimálně, ztmavení skel zase radikálně snižuje osvětlení v interiéru.

Řešení přinášejí skla s povrchovou úpravou, kterou získají schopnost selektovat (třídit) vlnovou délku záření. Jeho světelnou část v co největší míře propouštět a část tepelnou odrážet zpět. Tedy v zimě teplo zpět do interiéru a v létě sluneční energii nevpustit dovnitř bytu. Tuto vlastnost získá skleněná plocha „pokovením“ – tedy nanesením velmi tenké vrstvy (pouze několika molekul) oxidu kovu (nejčastěji vizmutu). Tato vrstva je sice velmi mechanicky zranitelná, to však lze velmi snadno ošetřit jejím umístěním dovnitř mezery, mezi dvěma skly v lepeném dvojskle, které se běžně užívá k zasklívání okenních křídel. Naplní-li se dutina mezi skly inertním plynem (argon), který sám o sobě má horší schopnost vedení tepelné energie než vzduch, získá takovéto zasklení více než dvojnásobně lepší tepelně izolační vlastnosti, než dvojskla z běžných čirých skel, která nemají selektivní účinek. Běžné dvojsko slepené ze dvou skel tl. 4 mm a mezerou 16 mm vykazují součinitel prostupu tepla U = 2,7 - 2,9W/m2K, selektivní zasklení dosahuje hodnoty U = 1,0 - 1,1W/m2k.

V každém kompletu dvojskla lze selektivní sklo kombinovat do dvojice se sklem akustickým, bezpečnostním nebo jiným - dle vašeho speciálního požadavku.