Co je to mikroventilace?

Nová plastová okna jsou prakticky dokonale těsná a zamezují stavu, který byl u původních oken neodstranitelný: trvalé netěsnosti vlivem deformovaných rámů a zastaralé konstrukci okenních rámů a křídel. Vlivem této netěsnosti docházelo v místnostech k nepřetržité výměně vzduchu různé intenzity a mimo vůli uživatele , což samozřejmě přinášelo značné energetické (a ekonomické) ztráty. Ovšem ani dokonale těsná okna nejsou pro zdravé prostředí bytu to nejvhodnější řešení.

Moderní systémy okenních kování umožňují ustavit okenní křídlo do polohy, pro kterou se vžil termín mikroventilace. Okenní křídlo je uzavřeno a v této poloze fixováno, ale není „dotlačeno“ k těsnícím profilům. To umožňuje jev, který fyzikálně nazýváme infiltrace: tedy minimální výměnu vzduchu, tentokrát ale v závislosti na vůli uživatele. V běžném provozu domácnosti tak lze odstranit stav „zadušenosti pokoje“ v době, kdy v něm nepobývají lidé. Tato poloha okna však nedokáže nahradit hygienickou výměnu vzduchu v běžně obývaných místnostech domu nebo bytu a není ani ekonomická v zimním období. V těchto případech je nutné takzvaně organizovaně větrat intenzivním způsobem krátkým plným otevřením okenního křídla.